CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Thông báo
BSI: PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU GTT
Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 10:48
Qua hơn 24 năm hoạt động, CTCP Thuận Thảo (GTT) trở thành DN có quy mô và thương hiệu hàng đầu ở Phú Yên và khu vực miền Trung. Kết quả kinh doanh quý III/2010 của Công ty tương đối lạc quan khi doanh thu đạt 315 tỷ đồng và doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 481,9 tỷ động; lợi nhuận sau thuế quý III/2010 đạt hơn 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm hơn 48,1 tỷ đồng. scroll back to top
Đọc thêm...
 
GTT CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO (HOSE)
Thứ sáu, 22 Tháng 10 2010 13:11
GTT ước đạt 48,2 tỷ đồng LNST 9 tháng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm
Cả năm 2010, công ty dự kiến đạt 60,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 161,4% kế hoạch năm. scroll back to top
Đọc thêm...