CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH
Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 16:30

HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH:

 

Hình ảnh tốt nghiệp đại học năm 2007:

 

 

Hình ảnh gia đình năm 2010:

 

 

Hình ảnh các cháu năm 2012: (Website khác)

 

scroll back to top
 

Những tin cũ hơn

 • Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2011

  Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2011, công ty cổ phần Thuận Thảo đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại khách sạn 5 sao CenDeluxe : 02 Hải Dương – Xã Bình Ngọc – TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên. Đến dự đại hội có sự tham gia của các lãnh đạo công ty cổ phần Thuận Thảo cùng đông đảo các quý vị cổ đông đại diện cho 71,79% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

  Toàn cảnh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

  Bà Võ Thị Thanh – Chủ Tịch HĐQT đọc Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT

  Tại Đại hội HĐQT đã thông qua một số vấn đề như sau:

  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011 Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo

  Ông Võ Thanh Hoàng Chương – Phó Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT

  Ông Trương Trọng Cử – Phó Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban TGĐ

  Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung trí tuệ, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với 100% cổ đông trực tiếp và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí, điều này đã thể hiện niềm tin rất lớn của các Cổ đông đối với thương hiệu Thuận Thảo.

  Các Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

  Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. (Nhấn vào đây để download Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011).

  .: Thuận Thảo :.

  (03/05/2011)
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

  Vào lúc 8h ngày 30/04/2011, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng họp Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

  Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

  1

  Chương trình Đại Hội

  2

  Ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

  3

  Thông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  4

  Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

  5

  Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

  6

  Báo cáo của Ban kiểm soát

  7

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

  8

  Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Thuận Thảo năm 2010

  9

  Dự thảo điều lệ Công ty sửa đổi lần 2

  10

  Dự thảo quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát

  (21/04/2011)
 • Thư viện hình ảnh, movie clips
  Thư viện hình ảnh, movie clips
  .content_article_description a{color: #000000 !important; text-decoration: none !important;} .content_article_description a:hover{color: red !important; text-decoration: underline !important;} HÌNH ẢNH• DỰ ÁN • KHÁCH SẠN CENDELUXE • TRUNG TÂM GIẢI TRÍ SINH THÁI • THUẬN THẢO LAND • RESORT THUẬN THẢO • NHÀ HÁT SAO MAI • NƯỚC TINH KHIẾT SUGA • VẬN CHUYỂN   MOVIE CLIPS

   

   
  (20/03/2011)
 • Thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư
  Thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH • ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG • ĐIỀU LỆ • QUY CHẾ • HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN • CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG • THÔNG TIN TỪ THUẬN THẢO • GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẶC BIỆT Trong thời gian tới, Thuận Thảo sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh, ra sức củng cố và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được. Không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, ra sức xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh. Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ… với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hang, vì mục tiêu phấn đấu của Công ty: “THUẬN THẢO là đơn vị phục vụ tốt nhất”.
  (20/03/2011)
 • Những tin tức, sự kiện, thông báo, chương trình khuyến mãi
  Những tin tức, sự kiện, thông báo, chương trình khuyến mãi

  • TIN TỨC • SỰ KIỆN • THÔNG BÁO • HOẠT ĐỘNG • TÀI LIỆU • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

  - THUẬN THẢO ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU VỚI DIỆN TÍCH 100 HA - KHÁCH SẠN 5 SAO CENDELUXE ĐOẠT GIẢI KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2010

  (18/03/2011)