CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Thứ bảy, 17 Tháng 9 2016 16:25

Vào lúc 8h00 ngày 29/9/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

1

Chương trình Đại Hội

2

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

3

Tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng

4

Tờ trình giải thể Chi nhánh HCM và Chi nhánh Quy Nhơnscroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn