CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 17:08

Sáng ngày 29/04/2014, tại Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đến tham dự đại hội, có đại diện của Công ty CK Phú Gia, các cơ quan thông tấn báo đài, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 88,89% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.


Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT đọc thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao của HĐQT, BKS và đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát công ty.


Ban lãnh đạo công ty trình bày báo cáo tại Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty CP Thuận Thảo đã ghi nhận năm 2013 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng công ty đã đạt được một số kết quả nhất định đồng thời cũng chỉ đạo phương hướng để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự có mặt của các Cổ đông trực tiếp đại diện và ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp nhất trí với tỷ lệ 100%. Điều này thể hiện sự đồng lòng, niềm tin của các cổ đông đối với Công ty.


Một số hình ảnh tại Đại hội

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. (Nhấn vào đây để download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, và vào đây để download Công bố thông tin về việc phân chia thù lao HĐQT và Ban kiểm soát).

.: Thuận Thảo:.

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

  Vào lúc 8h00 ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

  Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

  (14/04/2014)
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
  (08/04/2014)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

  Vào lúc 8h00 ngày 09/4/2013 tại phòng họp Mimosa, Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện tại TP HCM: CN Công ty CP CK NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), Công ty CK Phú Gia, Công ty Kiểm toán Vietland, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 90.91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

  (10/04/2013)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
  (09/04/2013)
 • BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
  (09/04/2013)