CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP THUẬN THẢO (GTT)
Thứ bảy, 28 Tháng 4 2012 23:30
scroll back to top
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Thứ tư, 18 Tháng 4 2012 17:19

Vào lúc 8h ngày 28/04/2012, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Thứ ba, 03 Tháng 5 2011 17:59
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
scroll back to top
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NGÀY 28/5/2010.
Chủ nhật, 23 Tháng 5 2010 01:21
scroll back to top
 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»