CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:58
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN THỨ 3
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:56

Sau 02 lần tổ chức đại hội cổ đông bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, sáng ngày 06/6/2015, tại Hội trường Osaka khách sạn 5 sao CenDeluxe, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2015 với 32 cổ đông tham dự đại diện cho 17.872.890 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 41,08% tổng số cổ phần của Công ty.

scroll back to top
Đọc thêm...
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 16:52
scroll back to top
 
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN II BẤT THÀNH
Thứ ba, 19 Tháng 5 2015 15:09

 

scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015 LẦN 2
Thứ hai, 04 Tháng 5 2015 14:57
scroll back to top
 
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN I BẤT THÀNH
Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 10:46

 

scroll back to top
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2015 17:56

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

scroll back to top
 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 16:10
scroll back to top
 
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015 16:10
scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
Thứ bảy, 28 Tháng 3 2015 09:48
scroll back to top
 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

Những tin mới hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4

Những tin cũ hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4