CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN I BẤT THÀNH
Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 10:46

 

scroll back to top
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2015 17:56

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

scroll back to top
 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 16:10
scroll back to top
 
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015 16:10
scroll back to top
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
Thứ bảy, 28 Tháng 3 2015 09:48
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 17:08

Sáng ngày 29/04/2014, tại Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

 

scroll back to top
Đọc thêm...
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 15:50

Vào lúc 8h00 ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại hội trường Mimosa - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. Xem Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại đây

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

scroll back to top
Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 13:35
scroll back to top
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 07:43

Vào lúc 8h00 ngày 09/4/2013 tại phòng họp Mimosa, Khách sạn 5 sao CenDeluxe, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện tại TP HCM: CN Công ty CP CK NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), Công ty CK Phú Gia, Công ty Kiểm toán Vietland, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 90.91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

scroll back to top
Đọc thêm...
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ ba, 09 Tháng 4 2013 22:27
scroll back to top
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»