CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

 
 
NĂM 2013
Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 16:35

Đơn vị kiểm toán FAC thông báo ý kiến ngoại trừ và lưu ý trên BCTC năm 2013 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2013

Báo cáo Tài chính bán niên - 30/06/2013

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2013

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2013

scroll back to top
 

Những tin mới hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2020
  NĂM 2020

  Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong Quí 1 năm 2020 bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2020

  Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2020

  (16/04/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2019
  NĂM 2019

  Công bố thông tin về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ và lợi nhuận bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

  Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

  Giải trình nguyên nhân lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 4 năm 2019 bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2019

  Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2019

  Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong Quí 3 năm 2019 bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2019

  Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2019

  Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của BCTC 6 tháng đầu năm năm 2019 đã được soát xét bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6  tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

  Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 2 năm 2019 bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2019

  Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2019

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lợi nhuận Quí 1 năm 2019 bị lỗ

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2019

  Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2019

  (31/03/2020)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2018
  NĂM 2018

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và BCTC Quí 4 năm 2018

  Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2018

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 4 năm 2018 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính Quí 4 năm 2018

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 3 năm 2018 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2018 so với BCTC Quí 2 năm 2018

  Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 2 năm 2018 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 1 năm 2018 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

  (28/03/2019)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2017
  NĂM 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch

  Giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quí 4 năm 2017

  Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí IV năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và quí III năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí III năm 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2017 so với BCTC Quí II năm 2017

  Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí II năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận quí I năm 2017 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

  (27/03/2018)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2016
  NĂM 2016

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 2016

  Giải trình chênh lệch lợi BCTC đã được kiểm toán so với BCTC Quí IV năm 2016

  Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

  Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Quý 4 bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2016

  Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016

  Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2016

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Thông tư 155

  Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2016

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2016

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2016

  (01/04/2017)

Những tin cũ hơn

Notice: Constant COM_MEDIA_BASE already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 3 Notice: Constant COM_MEDIA_BASEURL already defined in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/mod_ej_topnews.php on line 4
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2012
  NĂM 2012

  Báo cáo Tài chính - năm 2012

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2012

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2012

  Báo cáo Tài chính bán niên - 30/6/2012

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2012

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2012

  (16/04/2013)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2011
  NĂM 2011

  Báo cáo Tài chính - năm 2011

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2011

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2011

  Báo cáo Tài chính bán niên - 30/6/2011

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2011

  (16/04/2013)
 • Notice: Trying to get property of non-object in /home/thuanthao/domains/thuanthao.vn/public_html/modules/mod_ej_topnews/helper.php on line 197
 • NĂM 2010
  NĂM 2010

  Báo cáo Tài chính - năm 2010

  Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2010

  Báo cáo Tài chính quý III - năm 2010

  Báo cáo Tài chính quý II - năm 2010

  Báo cáo Tài chính quý I - năm 2010

  Báo cáo Tài chính bán niên- 30/6/2010

  (16/04/2013)